February 2, 2023

pameran

Pameran Antarabangsa Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia (MAHA) semakin berkembang. Keluasan pameran bertambah manakala bahan pameran juga bertambah. Ia...

Ekoran daripada kejayaan MAHA2008 sehingga tercata sebagai pameran terbesar di Asia Tenggara, kini tiba pula MAHA2010 yang juga berlangsung di...

MAHA 2006 yang kedengaran lebih kepada masalah logistik. Kini MAHA 2008 kembali. Malaysia Agriculture Horticulture and Agrotourism Exhibition 2008 atau...